Facultatea de electronică, telecomunicații și tehnologia informației

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) este una dintre cele mai mari și mai cunoscute facultăți din țară, școlarizând peste 3000 de studenți și oferind studenților și absolvenților săi un ansamblu armonios de avantaje educaționale.

Activitatea universitară în facultate se desfășoară conform sistemului Bologna în cele trei cicluri: licență – cu o durata de 4 ani cu scopul instruirii fundamentale a viitorului inginer electronist de telecomunicații și tehnologia informației, masterat – pentru aprofundarea domeniilor de specialitate și doctorat. Toate programele de studiu sunt acreditate de ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior). Facultatea colaborează cu multe universități din țară și străinătate, iar diplomele obținute la absolvire sunt recunoscute în întreaga lume.

STUDII DE LICENȚĂ

Facultatea de Electronică, Telecomunicatii și Tehnologia Informației pregătește ingineri în două domenii principale, fiecare având unul sau mai multe programe de studii:

  • Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale are șase programe de studiu după cum urmează: 
   • în limba română
    • Electronică aplicată,
    • Tehnologii și sisteme de telecomunicații,
    • Rețele și software de telecomunicații,
    • Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii. 
     • în limba engleză – certificare EUR-ACE
      • Electronică aplicată – în limba engleză,
      • Tehnologii și sisteme de telecomunicații – în limba engleză.
  • Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
   • un program în limba română:
    • Ingineria informației.

CONDUCEREA FACULTĂȚII

Decan: Prof. dr. ing. Mihnea UDREA
Prodecan: S.l.dr.ing Carmen FLOREA
Prodecan: Conf.dr.ing Laura FLOREA
Prodecan: Conf.dr.ing Mihai STANCIU
Prodecan: Ș.l.dr.ing Rodica Constantinescu
Prodecan: Ș.l.dr.ing Radu HOBINCU
Prodecan: Conf.dr.ing. Iulian Dumitru Năstac